Міністерство освіти і науки України         

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ  ТА ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Пропустити категорії курсів
Пропустити доступні курси

Доступні курси

Слухачі курсу підвищення кваліфікації за категорією:начальник дільниці, майстер вагової дільниці, майстер навантажувально-розвантажувальних робіт, завідувач контейнерного майданчику механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт.

Мета програми - розширення та поглиблення знань слухачами законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо організації комерційної роботи на залізницях України, сформувати у слухачів сучасне економічне мислення, яке базується на вмінні аналізувати економічні процеси,  приймати  оптимальні рішення.

Очікувані результати - надати і оновити знання, які допоможуть вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації працівників, підняти рівень базових знань та вмінь, сформувати у слухачів мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися, сформувати професійні навички фахівця і дозволить інтегрувати набуті знання в роботу, підвищити особисту ефективність на робочих місцях.

 

підвищення кваліфікації за категорією: начальники та фахівці центрів оперативно-технічного обліку локомотивних та моторвагонних депо, начальник резерву локомотивних бригад локомотивного та моторвагонного депо, начальник бази запасу локомотивів локомотивного депо.

Мета програми - розширити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують використання та облік тягового рухомого складу та організацію резерву локомотивних бригад, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Очікуваний результат - отримані знання і їх практичне застосування допоможуть керівникам та фахівцям більш кваліфіковано  виконувати функції з експлуатації парку рухомого складу та визначати шляхи підвищення експлуатаційних показників з дотриманням вимог охорони праці та безпеки руху поїздів.

 

Слухачі курса: підвищення кваліфікації  за категорією: начальник та інженери технічного відділу пасажирської служби, начальник та фахівці виробничо-технологічного відділу пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць), інженери, технологи, інструктора цехів пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць)

Мета програми -  розширити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують використання пасажирських вагонів, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Очікуваний результат - отримані знання і їх практичне застосування допоможуть керівникам та фахівцям більш кваліфіковано  виконувати відповідні функції для експлуатаційного парку пасажирських вагонів та визначати шляхи підвищення експлуатаційних показників з дотриманням вимог охорони праці та безпеки руху поїздів.

Слухачі курса: підвищення кваліфікації за категорією: начальник, заступник начальника, фахівці технічних відділів служби локомотивного господарства, служби приміських пасажирських перевезень, локомотивних та моторвагонних депо.

Мета програми – ознайомити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують використання тягового рухомого складу, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Очікувані результати отримані знання і їх практичне застосування допоможуть керівникам та фахівцям більш кваліфіковано  виконувати функції з експлуатації парку рухомого складу та визначати шляхи підвищення експлуатаційних показників з дотриманням вимог охорони праці та безпеки руху поїздів.

Мета модулю:

- розкрити виробничу та наукову проблему зносу коліс рухомого складу залізниць України;

- розглянути перспективні методи і засоби відновлення поверхонь кочення, усунення наднормативного зносу коліс колісних пар рухомого складу залізниць;

- аналіз нормативних документів із змінами щодо параметрів зносу коліс колісних пар рухомого складу залізниць

Мета курсу:

- знайомство з існуючими системами моніторингу стану колісних пар в світі та Україні;

- розглянути перспективні методи і засоби відновлення поверхонь кочення, усунення наднормативного зносу коліс колісних пар рухомого складу залізниць;

- аналіз нормативних документів із змінами щодо параметрів зносу коліс колісних пар рухомого складу залізниць;

- виробнича та наукова проблема зносу коліс рухомого складу залізниць України.

Мета модуля:

- надати слухачам курсів актуальні знання про стан сучасного тягового рухомого складу залізниць світу;

- розкрити світові тенденції розвитку тягового рухомого складу та його систем;

- надати свідчення про найкращі сучасні зразки локомотивів, їх параметри і характеристики;

- надати свідчення про передові технології технічного обслуговування і ремонту локомотивів на залізницях світу;

- надати інформацію про стан оновлення локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» та його перспективи.

Мета модуля: надати та систематизувати у слухачів знання щодо можливостей та переваг використання інтелектуальних систем на транспорті, основ їх функціонування та проектування.

Мета модуля:

- отримати та розширити знання про стан розвитку та обсяги розповсюдження високошвидкісного залізничного транспорту у світі і Україні;
- ознайомитися із специфікою експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту;
- з'ясувати тенденції та перспективи розвитку високошвидкісного наземного транспорту у світі і Україні .

Мета модуля:

 

- отримати та розширити знання про впровадження новітніх технологій використання альтернативних джерел енергії на залізничному транспорті;

- з’ясувати тенденції та перспективи розвитку структури локомотивного парку України;

-  аналіз стану проблеми зносу поверхонь кочення колісних пар і рейок на залізницях України і світу;

- ознайомлення із сучасними методами діагностики та контролю стану поверхонь кочення колісних пар рухомого складу;

- ознайомлення із методами зменшення зносу поверхонь кочення коліс і рейок

Мета модуля:

 

 - надати та систематизувати у слухачів знання щодо проблем безпечної експлуатації локомотивного та вагонного парку залізниць;

- надати знання про принципи урахування ушкодженості вагонів, пов’язаної із експлуатацією локомотивного парку.

Мета програми: - розширення, структуризація та оновлення знань слухачів з основ природоохоронного законодавства

Очікуваний результат: -практичне застосування отриманих знань допоможе спеціалістам більш кваліфіковано виконувати свої обов’язки щодо проведення  роботи із забезпечення екологічної безпеки

Слухачі курса: підвищення кваліфікації начальників та інженерів технічного відділу служби вагонного господарства; начальників та інженерів виробничо-технічного відділу вагонних депо; інструкторів з виробничих та експлуатаційних питань вагонних депо.

Мета програми розширити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують використання вагонів, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Очікувані результати отримані знання і їх практичне застосування допоможуть керівникам та фахівцям більш кваліфіковано  виконувати відповідні функції для експлуатаційного парку вагонів та визначати шляхи підвищення експлуатаційних показників з дотриманням вимог охорони праці та безпеки руху поїздів.

Слухачі:  інженери з приймання вагонів пасажирської компанії та пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць), головні механіки, головні технологи, інженери-технологи пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць), начальник пункту технічного обслуговування вагонів, начальник пункту перестановки пасажирських вагонів пасажирського вагонного депо (вагонної дільниці), фахівці з безпеки пасажирської компанії та пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць)

Мета програми: розширити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують використання пасажирських вагонів, забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Очікуваний результат: отримані знання і їх практичне застосування допоможуть керівникам та фахівцям більш кваліфіковано  виконувати відповідні функції для експлуатаційного парку пасажирських вагонів та визначати шляхи підвищення експлуатаційних показників з дотриманням вимог охорони праці та безпеки руху поїздів

Контингент слухачів: фахівці комерційних відділів дирекцій залізничних перевезень, заступники начальників станцій з вантажної та комерційної роботи, начальники вантажних районів, фахівці станцій з вантажної та комерційної роботи, ревізори комерційні, фахівці служб комерційної роботи з розшуку вантажів актово-претензійної роботи митного оформлення

      

                             

Контингент слухачів: фахівці з охорони праці підрозділів залізниць

Господарство: НБТ